Badanie genomowe DETOXI

Z Bodypedia
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ten test wykonuje się raz w życiu. Definiuje on genetyczne uwarunkowania wpływające na zdolność organizmu do detoksykacji (odtruwania).


Analizowany profil obejmuje polimorfizmy odpowiedzialne za:

1. CYP1A1: Poddaje detoksyfikacji policykliczne węglowodory aromatyczne (spaliny samochodowe, dym papierosowy, żywność grillowana).

2. CYP1B1: Bierze udział w 4-hydroksylacji estrogenu.

3. CYP2A6: Neutralizuje nitrozoaminy i nikotynę.

4. CYP2C19: Neutralizuje H2 blokery, jak np.: prilosecŽ i wiele leków przeciwdrgawkowych.

5. CYP2D6: Neutralizuje około 20% wszystkich przepisywanych leków, min. trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, inhibitory MAO, inhibitory SSR, opiaty, leki antyarytmiczne, ß-blokery, cymetydynę itp. SNP- występowanie przeciwnych niż spodziewane reakcji po lekach, umiarkowany wzrost ryzyka rozwoju ostrej białaczki.

6. CYP2E1: Neutralizuje nitrozoaminy i etanol (aldehyd octowy).

7. CYP3A4: Neutralizuje ponad 50% wszystkich leków i większość hormonów steroidowych.

8. COMT: SNP - wyższe ryzyko depresji, zaburzeń dwubiegunowych ADHD i alkoholizmu.

9. NAT1, NAT2: SNP - zarówno u wolnych jak i szybkich acetylatorów wyższe ryzyko rozwoju nowotworu: płuc, okrężnicy, piersi, pęcherza moczowego.

10. NAT2: Acetylacja toksyn środowiskowych: nowotwór płuc, okrężnicy, piersi, pęcherza moczowego.

11. GST (M1, T1, P1) SNP: Zwiększenie stężenia toksyczności, powstanie stresu tlenowego, nowotwory, objawy wyczerpania - szczególnie przy narażeniu na substancje toksyczne.

12. SOD1, SOD2: Wzrost poziomu wolnych rodników tlenowych, wystąpienie zaburzeń neurodegeneracyjnych